Firda Seafood Group ble denne uken gitt løyve etter vannressursloven § 8 til regulering, overføring og uttak av vann fra Mjømnevatnet og Randalsvatnet fra NVE.

Løyvet kommer etter søknad fra selskapet om vannuttak til planlagt settefiskanlegg på land for produksjon av smolt og postsmolt. Settefiskanlegget vil bli bygget som RAS-anlegg og vil kunne føre til 20-25 nye arbeidsplasser i Gulen kommune, opplyser Firda Seafood Group i en pressemelding.

- Viktig milepæl

- Dette er en viktig milepæl i et arbeid som ble påbegynt for flere år siden, i 2016, sier Lina Braanaas Utne, Prosjekt- og kvalitetssjef i Firda Seafood Group.

- Vi er veldig fornøyde med å ha mottatt konsesjon etter mange år med planlegging og søknadsarbeid, men det er et skår i gleden at vi for få dager siden fikk beskjed om at PO4 har fått rødt lys og seks prosent nedtrekk av produksjonsbiomasse i sjø, sier hun i meldingen.

Firda Seafood Group har all produksjon i sjø i PO4 og blir således hardt rammet av dette.

Søknadsprosess

Hvis Firda Seafood Group skal bygge RAS-anlegg på Mjåsundet vil det ha en kostnadsramme på rundt 500 millioner kroner. Uforutsigbarheten i rammebetingelsene gjør at selskapet grundig må vurdere om denne investeringen kan realiseres, understreker de i pressemeldingen.

Prosessen videre blir å søke Vestland Fylkeskommune om løyve til å etablere landbasert anlegg.

- Først når vi har fått dette løyvet vil vi kunne ta stilling til om, og når vi skal bygge. Vi regner med at søknadsbehandlingen i Fylkeskommunen med tilhørende sektormyndigheter vil ta rundt et år, sier Braanaas Utne i meldingen.