Det skjer gjennom en sammenslåing av Fish Vet Group og Pharmaq – som blir Pharmaq Analytiq. Det nye sammenslåtte selskapet vil utvikle analysekapasiteten til oppdrettsnæringen i Norge, UK, Irland og Chile, går det fram av en pressemelding tirsdag.

– Vi er glade for å fullføre integrasjonen og som ett selskap kunne tilby innovative styringsverktøy for bedre fiskehelse -og velferd, uttalerNils Arne Grønlie i meldingen.Han er Senior Director Operations i Pharmaq og daglig leder Pharmaq Analytiq.

Det sammenslåtte selskapet har virksomhet i alle de største lakse- og ørretproduserende land, og tilbyr veterinærtjenester, diagnosetjenester og miljøtjenester inkludert histopatologi, PCR, mikrobiologi, miljøanalyse og ekkografi.

– Selskapene har bygget opp nødvendig kompetanse når det gjelder ulike analysetjenester til akvakultursektor og viser til solid vekst de senere år, viser Jan Petter Berg til i meldingen.Berg er kommersiell direktør i Pharmaq Analytiq.