OM JACKON
  • Jackon-gruppen er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad.
  • Konsernet har i alt 21 fabrikker i Europa: 13 i Skandinavia (hvorav 7 produserer fiskeemballasje).
  • Jackon-gruppen har 850 ansatte og en årlig omsetning på omlag 3 milliarder kroner.
  • Jackons mest kjente merkenavn er Jackopor (EPS), Jackofoam (XPS), Thermomur, Jackon Ringmur, Thermodren og Jackoboard (Jackon våtrom).
  • Se også www.jackon.no eller www.jackon.com

Omsetningsveksten ble på 3,4 prosent i forhold til 2017, mens det operative driftsresultatet ble svekket i forhold til rekordåret 2017 (279 millioner kroner).

Konsernsjef Stein Trygsland er ikke tilfreds med resultatet, men forventer vesentlig bedring i 2019.

- Etter flere år med sterk vekst og gode resultater var resultatet for 2018 skuffende, men ikke overraskende. Året ble preget av tøff priskonkurranse i de mest konkurranseutsatte delene av vår virksomhet, kombinert med gjennomgående høye råvarepriser og økte energi- og fraktkostnader. Heldigvis har vi i Jackon stilt oss slik at vi har lagt penger til side for en «regnværsdag». Med ca. 40 prosent egenkapital og 373 millioner kroner i kontanter og ubenyttede trekkrettigheter er vi godt rustet i så måte, sier Trygsland i en pressemelding.

Starten på 2019 har vært lovende.

- Til tross for dempet aktivitet i flere av våre markeder har omsetningen så langt i år allikevel holdt seg på nivå med fjoråret. Og ikke minst har vi lykkes i å snu situasjonen fra i fjor med priser og marginer som ikke var bærekraftige over tid, sier han.

Betydelige investeringer

Jackon har det siste året gjennomført en rekke betydelige investeringer. Blant annet en ny produksjonslinje for XPS i Fredrikstad, ny fiskekassefabrikk i Hirtshals samt oppkjøp av to virksomheter i Finland.

Det er investert over 300 millioner kroner, inklusiv et normalt volum av drifts- og forbedringsinvesteringer.

Jackons hovedkvarter i Fredrikstad i Østfold. Pressefoto

- Vi tenker alltid langsiktig i Jackon, og investeringene nevnt ovenfor er med på å befeste og styrke omsetning og inntjening i årene som kommer. Den nye XPS-linjen er fortsatt i en oppstarts- og optimaliseringsfase, og vi er trygge på at den vil sikre vår konkurransekraft i lang tid fremover. Fabrikken i Hirtshals har også blitt en «state of the art» -fabrikk med høy grad av automatisering og digitalisering. Vår viktigste kunde i Hirtshals, Havline, har, som mange har fått med seg, støtt på politiske utfordringer i forhold til såkalt «produksjonsfisk», men vi har stor tro på at det innovative og miljøriktige konseptet vil vinne fram. I Finland har de to siste oppkjøpene styrket vår posisjon ytterligere, og samtlige fire enhetene er nå samlet under én ledelse. Vi ser absolutt positivt på fortsettelsen, avslutter Trygsland.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.