I en nyhetssak publisert på Fiskeridirektoratets nettsider fredag skriver direktoratet at de er gjort kjent med observasjoner av mulig rømt opprettlaks i Hardanger.

– Fiskeridirektoratet fikk i pinsehelgen inn melding om mulig rømt oppdrettslaks i området rundt Herand. Vårt fartøy «Eir» var i området, og fikk i oppdrag om å gå til Herand. Etter å ha snakket med fritidsfiskere på stedet fikk mannskapet bekreftet opplysninger om en fanget oppdrettslaks på rundt halvannet kilo, opplyser direktoratet der.

De ønsker nå tips fra publikum som kan ha fanget mulig rømt oppdrettsfisk.

– Ettersom det nå både er vill ørret og laks i fjorden ønsker vi også bilde av fisken for å avklare om observasjonene dreier seg om oppdrettsfisk eller villfisk.