Utviklingstillatelser

Kilde: Fiskeridirektoratet

Det fremkommer av et brev Fiskeridirektoratet har publisert fredag kveld.

Selskapet har søkt om ni utviklingstillatelser til konseptet sitt.

«Ut fra de opplysningene som foreligger på det nåværende tidspunkt vurderer Fiskeridirektoratet at det omsøkte konseptet faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Fiskeridirektoratet vil gå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av én eller flere utviklingstillatelser», heter det i brevet.

Fiskeridirektoratet ber nå Lerøy om å begrunne sitt biomassebehov, samt at selskapet dokumenterer at prosjektet oppfyller vilkårene om «betydelige investering».

Oversikt over søknader om utviklingstillatelser finner du HER