– Vi ønsker at den svært verdifulle næringstransporten av laks ut fra slakteriet i Steigen blir sikker og god, sier fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) i en pressemelding.

Pengene kommer i tillegg til de 300 millionene som tidligere er bestemt brukt til brua mellom Engeløya og Bogen de neste årene.

Glede i Cermaq

– Cermaq har jobbet i mange år for å få politikerne til å gjøre veiprioriteringer som kan bidra til at vi får den ferske laksen ut i markedet så raskt som mulig, og vi har støttet fullt opp om «kyst-til-marked»-strategien i alle sammenhenger, sier Sverre Jonassen, som er regionsdirektør i Nordland for Cermaq.

De er kjempefornøyde med at fylkesrådet ønsker å prioritere oppgraderingen av fylkesvei 835, og at trafikksikkerheten og fremkommeligheten økes på denne strekningen.

Har satt av én milliard kroner

– Utbedring av veinettet bidrar til økt næringsutvikling og sysselsetting, og er viktig for å styrke lønnsomme arbeidsplasser i distriktene, sier Jonassen i pressemeldingen.

De nye 100 millionene til Steigen er en del av en ekstra satsing på veg: Fylkesrådet har satt av én milliard kroner av til vegformål i Nordland i perioden 2020–2023. Vegmilllarden skal være en satsning på viktige næringsveger, og i tråd med strategien i Regional transportplan (RTP) 2018–2029 «Fra kyst til marked». Målet er å få mest mulig veg for pengene.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.