Fornybarklyngen, som i høst byttet navn til Renergy, har gitt innspill til nasjonalt veikart for hydrogen. Dette er regjeringens satsing på overgang til