Det skjer i innhegningen der laksen svømmer. Innvirkningene på miljøet forventes å være minimal og fisken slipper stress knyttet til håndtering under avlusningen, skriver Niva på sin nettside.

Lakselus er en av hovedutfordringene for norsk havbruksnæring. Tradisjonelt har lakselus blitt bekjempet med legemidler. Noen av disse har negative effekter på økosystemet og på andre arter som reker og hummer.

Vil kommersialisere produktet

Nå har forskerne utviklet en teknikk for dosering av medisiner som de kaller Fishtreat.

Nå ser de etter industripartnere for å utvikle denne teknologien til et kommersielt produkt som kan bli brukt for laksenæringen, men også for andre arter der oppdrettere har behov for å kontrollere parasitter eller sykdom.

I følge meødingen har de undersøkt effekten av legemidler på miljøet i over ti år, og kjenner den betydelige risikoen legemidler utgjør for organismer som ikke er i målgruppen for behandling. Forskerne har patent på metoden.

Patent i Europa og Nord-Amerika er like om hjørnet

I motsetning til dagens metoder hvor fisken enten får legemidler tilført gjennom fiskefôr eller ved badebehandling, mener Niva-forskerne at det er mulig å opprettholde en terapeutisk dose i fiskemerden over en lengre periode som er langt under det nivået som forventes å forårsake en innvirkning på miljøet.

NIVA-forskerne har nylig blitt tildelt et norsk og chilensk patent for oppfinnelsen, og en patent for Europa og Nord-Amerika er like om hjørnet.

Les også:

Villsmoltens dødelighet som følge av lakselus kan være større enn antatt

Ny luseforskrift: «Fremstår som et verktøy for å redusere produksjon av oppdrett i Norge»

Mattilsynet: Fiskehelsen i oppdrettsanlegg må bli bedre