Havforskningsinstituttet har sett på problemstillingen i lys av koronapandemien, og publiserte nylig resultatene de har kommet fram til.

– Hvis for eksempel forsyningslinjene for fôr blir brutt, så kan vi i verste fall risikere at laksen i merdene vil måtte gå uten fôr i lengre tid, sier Hvas i en artikkel på HIs nettsted.

Sammen med forskere fra blant annet Nofima gjennomfører HI-forskere et prosjekt som undersøker hvordan opphold i fôring påvirker oppdrettslaksen.

Av artikkelen går det fram at forskerne etter fire uker så en liten, men statistisk signifikant reduksjon i oksygenopptak hos fisken under stress. Likevel, når fôringen begynte igjen, så forskerne at laksen hadde normal atferd, god appetitt og viste ellers ingen tegn på å ha tatt skade av perioden uten fôring.

– Disse resultatene tyder på at fasting i opptil fire uker øker fiskens evne til å tåle akutt stress, uten å ha merkbare negative effekter på fiskens velferd, sier Hvas til eget nettsted.