I en ny artikkel med oversatt tittel Forebygging ikke kur: en gjennomgang av metoder for å unngå lakselusangrep i lakseoppdrett, argumenterer forskere fra University of Melbourne, Havforskningsinstituttet og Nofima for at metoder for å forebygge lakselusangrep har noen viktige fordeler i forhold til andre strategier, skriver Nofima i et nyhetsbrev fredag.

Forskerne bak artikkelen skriver at det å effektivt hindre angrep før de skjer, fører til mindre stress for laksen og lavere produksjonstap, ettersom oppdrettere unngår avlusing.

Duk - eller presenningsbarrierer

− De viktigste avlusningsmetodene utsetter laksen og lusen for samme ubehagelige opplevelse – de fungerer fordi laksen vanligvis overlever behandlingen mens lakselusen ikke gjør det. Ved å bruke forebyggende metoder unngår man denne situasjonen, ved å angripe lus før de fester seg til verten, eller ved å hjelpe laks til å bekjempe luselarver i det øyeblikket de fester seg, sier hovedforfatter, Dr Luke Barrett fra University of Melbourne.

Av nyhetsbrevet går det fram at forskerne vurderte dataene fra alle publiserte tester av metoder for forebygging av lakselus, og identifiserte de mest effektive metodene. De fant at den beste tilnærmingen er å holde lusen ute av merder ved hjelp av duk- eller presenningsbarrierer.

Luseskjørt forhindret 55 prosent av angrepene, mens snorkelmerder forhindret 76 prosent. Forskerne mener altså at disse metodene kan gjøre jobben med å kontrollere lus mye mer håndterlige, mens helt tette merder er vanskeligere, men kan være opptil 100 prosent effektive.

Andre metoder

Det pekes likevel på at lusebarrierer ikke er egnet på alle steder, for eksempel der det er sterk strøm eller lave oksygennivåer. I slike tilfeller er andre, mer omfattende forebyggingsmetoder verdt å prøve, som å stimulere laksen til å svømme under den vanligste dybden for lakselus, forbedre laksens immunitet ved hjelp av avl eller funksjonelle fôrtilsetninger, og bruk av avstøtende midler eller maskeringsdufter for å hindre lusen i å bli tiltrukket av laks, anbefaler forskerne i sin artikken.

− De fleste forebyggingsmetoder utnytter vår kunnskap om laksens og lakselusens naturlige adferd og fysiologi, som for eksempel deres foretrukne svømmedybder, til å redusere sannsynligheten for at laksen treffer lus og blir smittet, sier medforfatter Professor Tim Dempster fra University of Melbourne.

Les mer:

Vestlandsoppdretterne foreslår alternativ til rødt lys

Nye lusetall: Noe høyere smittepress i Rogaland og Hardanger

Forskere med ny metode for å hindre lus på laks - har tatt patent