Det er første gang noen søker om klarering av en lokalitet for akvakultur i åpent hav. Det opplyser direktoratet i en melding fredag ettermiddag.

Salmar-selskapet Mariculture fikk i 2019 tilsagn om åtte utviklingstillatelser for uttesting av teknologien i konseptet Smart FishFarm (SFF), og det er dette anlegget som er planlagt etablert på lokaliteten, går det fram av meldingen.

Videre går det fram at Salmar søker om at lokaliteten klareres for en biomasse på 19.000 tonn maksimalt tillatt biomasse, som er den biomassen anlegget er dimensjonert for å produsere.

Spesialdesignet for åpent hav

Salmars dypvannsmerd blir 70 meter høy og kan ha dobbelt så mye fisk som Salmars eksisterende havmerd, Ocean Farm.

Som IntraFish tidligere har omtalt er Smart Fish Farm spesialdesignet for oppdrett i det åpne hav. Produksjonsenheten vil kunne ta dobbelt så mye fisk som Ocean Farm, og har kapasitet til å produsere tre millioner laks fordelt på sine åtte produksjonskammer. Den vil bli ca. 70 meter høy, og med en diameter på ca. 160 meter.

Den vil bli utstyrt med en lukket, bærende sentrumssøyle, som vil være anleggets kontrollenhet og forskningslaboratorium. Dessuten vil denne søylen - som vil være på størrelse med verdens største lakseslakteri - gjøre det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom i lukkede systemer, heter det i beskrivelsen fra 2018.

På Frøyabanken nord

I 2019 kartla og identifiserte Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet områder som kan være egnet for havbruk til havs, og den omsøkte lokaliteten er plassert i ytterkant av det som Fiskeridirektoratet i rapporten kaller område 11 Frøyabanken nord.

Det ligger utenfor Trøndelagskysten, 30 til 70 nautiske mil fra grunnlinjen og er anbefalt for konsekvensutredning for akvakultur.

Fiskeridirektoratet opplyser i meldingen at de skal skal behandle søknaden ettersom lokaliteten er utenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Direktoratet kunngjør derfor klareringssøknaden.

Fristen for uttale til søknaden er fire uker fra kunngjøringsdatoen.

_______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere nyheter om oppdrettsnæringen?Prøv oss for 1 krone den første måneden