En artikkel på nettsidene til Havforskningsinstituttet og NINA forsøker å svare på spørsmålet. Der heter det at tråling etter gode svar, viser at Norskehavet er et viktig oppvekstområde for laksen.

Nye analyser av 25 års tråling viser at laks fra store deler av Europa samles i Norskehavet, men den norske laksen er fortsatt et mysterium. Undersøkelsene omfatter alle trålfangster av laks registrert siden 1995 av Havforskningsinstituttet (HI) og deres kolleger i Skottland, Irland, Færøyene og Russland.

Artikkelen heter Unglaksen vil til Norskehavet for å beite.