Det landbaserte oppdrettsanlegget bygges mellom Kragerø og Bamle i Telemark. Hele anlegget skal stå ferdig i begynnelsen av desember. Betong og ikke stål Fossing Storsmolt investerer 100 millioner i det nye settefiskanlegget, ifølge