Opprinnelig foreslo Frp i vår følgende i et representantforslag i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen innføre rullerende MTB (Maksimalt tillat biomasse) i oppdrettsnæringen snarest mulig»

Tirsdag denne uken avga næringskomiteen sin innstilling der et flertall stiller seg bak følgende forslag til vedtak; Stortinget ber regjeringen utrede en ordning med rullerende MTB og legge fram en sak for Stortinget innen utløpet av fristen for behandling i vårsesjonen 2021, med sikte på å innføre en prøveordning som skal bidra til økt bearbeiding og verdiskaping.

Frp sier i en pressemelding i dag at de vil subsidiært støtte dette forslaget «for å sikre bredest mulig støtte for å innføre rullerende MTB i oppdrettsnæringen».

– Nå ønsker Regjeringspartiene med støtte fra AP og SP å utrede noe som er utredet fra før, men det aller viktigste er at det kan synes som om at det er et reelt politisk flertall for å få til en ordning som vil bidra til økt sysselsetting langs kysten. Det er jeg glad for og det er en viktig seier for kysten, uttaler stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) i meldingen.

– Tar lengre tid enn nødvendig

I likhet med sin Frp-kollega uttrykker også Fremskrittspartiets fiskeripolitiske talsperson, Bengt Rune Strifeldt, som er den som har fulgt saken for partiet gjennom behandlingen i næringskomiteen, skuffelse over det partiet beskriver som en utsettelse:

– Jeg er både glad og skuffet. Glad for at vi har vunnet gjennom med vårt syn at økt fleksibilitet som vil medføre mulighet for flere helårige arbeidsplasser langs kysten, og skuffet over at det tar lengre tid å innføre enn strengt tatt nødvendig, sier Strifeldt, som mener rullerende MTB er et godt tiltak for å skape like konkurransevilkår for de minste aktørene i næringen.

– Balanserte vedtak i næringskomiteen

– Vedtaket er langt på vei i tråd med de innspillene vi har gitt, skriver direktør havbruk i Sjømat Norge, Jon Arne Grøttum, i en epost til IntraFish.

Jon Arne Grøttum Foto: Anders Furuset

Aina Valland, som er direktør for samfunnskontakt, sier at organisasjonen har hatt god og løpende kontakt med representantene i Stortingets Næringskomite.

– Det har vært ulike synspunkt i næringen på hvordan en slik ordning vil slå ut, og Sjømat Norge har utarbeidet et forslag som næringen bredt har stilt seg bak, skriver Valland til IntraFish.