Emisjonen ble fulltegnet, første byggetrinn av det landbaserte oppdrettsanlegg på Bulandet er dermed fullfinansiert Målet er å ferdigstille utbyggingen i 2021. Første leveranse av fisk er planlagt i løpet av våren 2022., opplyser selskapet i en pressemelding fredag.

Produksjonsmodellen i Bulandet baserer seg på gjennomstrømningsteknologi med kombinasjon av slaktefisk og postsmolt. I første byggetrinn vil selskapet produsere cirka 1000 tonn per år. Driftserfaringene fra denne fasen skal brukes aktivt i detaljplanleggingen av hovedanlegget.

Investorer som Aquaculture Innovation AS, Jakob Hatteland og Karstein Gjersvik satser tungt på selskapet. De tre største aksjonærene tegnet seg for 75 prosent av emisjonen. Selskapet har en utviklingsplan på Bulandet som vil bety økning utover dagens tillatelser på 5500 tonn.

- Samtidig planlegger vi ekspansjon utover eksisterende lokalitet på Bulandet, påpeker daglig leder Hans Haddal i meldingen.

- Investeringen vi gjennomfører nå er over 150 mill. Dette er betydelig for et lokalsamfunn som Bulandet/Værlandet. Sysselsettingseffekten av første byggetrinn vil være på 4-5 ansatte. Ved full utbygging i Bulandet er sysselsettingen inntil 15 personer på Bulandet, sier Haddal videre i meldingen.