Vibecke Bondø fra Salmonor blir værende i rollen som nestleder. Også Per Arne Dahle, fra Aquafarms Vartal, fortsetter i styret. Henrik Melingen fra Austevoll Melaks rykker opp fra 1. vara til styremedlem, og helt nytt styremedlem er Marte Sleire Hatlevik, som er økonomi- og administrasjonsleder hos Osland Havbruk. Det går fram av en pressemelding fra organisasjonen.

Salmon Group er et nettverk for små og mellomstore, lokaleide selskap i havbruksnæringen som produserer laks og ørret i Norge. Gruppen har aksjonærer langs hele kysten og administrasjonen er i Bergen.

Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett er valg til første vara, og første vara stiller i Salmon Group på alle styremøtene. Som andre vara har generalforsamlingen valgt Håkon Tombre fra Tombre Fiskeanlegg.

Salmon Group står forøvrig foran et lederskifte. 1. august tiltrer Jan Olav Langeland som ny administrerende direktør i Salmon Group. Han var nylig fredagsgjest hos IntraFish. Der trakk han fram kampsaker som å få fakta om oppdrettsbransjen ut til folket, samt å få mer lokal arbeidskraft inn i næringa.

Jan Olav Langeland ny administrerende direktør for Salmon Group. Foto: Arkivfoto Nina Valvik Hellesøe

Salmon Group-nettverket representerer totalt 12 prosentav produksjonsvolumet av ørret og laks i Norge. Den samlede produksjon av laks og ørret i SG-nettverket er på 155 000 tonn, mens samlet smoltproduksjon er 55 millioner smolt. Totalt omsetter selskapene i Salmon Group for 9,5 milliarder kroner.