Den danske utstyrsleverandøren har inngått samarbeidsavtale med selskapet Vikings Label om et landbasert anlegg for oppdrett av laks i Dubai.

Det skriver Gråkjær i en pressemelding.

Gråkjær mener Vikings Label sin beslutning om å bygge det landbaserte anlegget reflekterer at akvakultur er en voksende næring i Midtøsten. Regionen har en ambisiøs plan om å bli selvforsynt med fisk innen 10-15 år.

Nå opplever regionen en økt etterspørsel etter fisk og skalldyr, som regionens egen produksjon ikke kan fylle. Etterspørselen blir dekket med import fra land som Norge.

Viking Label tjener nå penger på import av laks til Dubai, men ønsker nå selv å gå inn i akvakulturmarkedet med byggingen av det landbaserte anlegget.

Vikings Label eies av Tore Havn og Terje Lukas Havn, som har flere års erfaring med fiskeoppdrett, produksjon, handel og eksport i akvakulturnæringen.

- Vi ser et stort vekstpotensial for laks i Dubai, og den veksten vil komme fra en kombinasjon av marin oppdrett i Norge og landbasert fiskeoppdrett nær markedet i Dubai, sier Tore Havn.

Utradisjonelt

Terje Lukas Havn mener bygging av et anlegg midt i den varme, tørre ørkenen er utradisjonelt og spennende. Han opplyser at selskapet vil ta i bruk solenergi.

Gråkjær er allerede involvert i bygging av flere oppdrettsanlegg rundt om i Europa.

Gråkjær vil stå for design av anlegget, planlegge prosjektet og styre byggeprosessen. Anlegget vil omfatte et klekkeri, påvekstanlegg, yngelanlegg, smoltanlegg og matfiskoppdrett. Anlegget vil ha en kapasitet til å produsere 2.500 tonn laks årlig.

På sikt planlegger Vikings Label å doble produksjonen.

Designfasen er allerede i gang, og anlegget er ventet å stå ferdig i 2020.

Kommersiell direktør Lukas Havn i Vikings Label i området i Dubai hvor det landbaserte anlegget skal bygges. Foto: Pressefoto