Det melder Gråkjær i en pressemelding.

I 2017 de to selskapene en avtale om prosjektering av anlegget, og nå tar en samarbeidet et skritt videre.

Danske Gråkjær blir totalentreprenør for det mer enn 6.000 kvadratmeter store landbaserte anlegget. Avtalen som er inngått innebærer at partene i fellesskap optimaliserer når det gjelder økonomi, kvalitet, tidsplaner og byggeprosess.

– Med inngåelse av en samarbeidsavtale på et prosjekt av denne størrelsen, har både Salmon Terra og Gråkjær sikret en felles interesse for at byggingen holdes innenfor budsjettrammen og er sammen om å treffe de riktige valgene til gagn for prosjektet, både i forhold til funksjon og økonomi. Gjennomsiktighet i så vel prosjekteringsfasen som i innkjøpsfasen ligger til grunn i denne modellen. Ved å involverer Salmo Terra på et tidlig tidspunkt, oppnår vi en optimal synergieffekt for alle beslutninger som tas underveis i prosjektet, sier Morten Malle, divisjonsdirektør i Gråkjær as.

Gråkjær oppfører allerede i dag landbaserte oppdrettsanlegg flere steder i Europa. I tillegg til å ha totalentreprisen for prosjektet, leverer Gråkjær også RAS-teknologien (resirkulering). Prosjektet er på cirka 6.200 kvadratmeter, med to like grow-out modeller, som hver kan produsere opptil 1.200 tonn laks per år. Hver modul består av et vannbehandlingssystem (WTS) med 12 kar, hver på 625 kubikk.

Byggherren er nå i gang med å undersøke grunnforholdene der anlegget skal plasseres. Deretter starter Gråkjær byggingen av anlegget. Det forventes at det kan settes ut fisk i den første modulen i siste halvår i 2019, og det samlede anlegget skal stå ferdig mot slutten av 2020.