Det går fram av en pressemelding samarbeidspartene har sendt ut.

Utfordringene med plastforsøpling av havet er særlig store i Sørøst-Asia hvor byområder og elver står for en stor andel av plasten som havner i havet.

Plastproblemet

Filippinene er i 2019 rangert som verdens tredje mest plastforurensende land, etter Kina og Indonesia. Utfordringen med plast der er enorm, i et land hvor halvparten av de 100 millioner innbyggerne er avhengig av fiske.

– Grieg Gruppen er opptatt av globale løsninger som bidrar til å sikre en bærekraftig fremtid for alle. Dette inkluderer å bidra til å gjenoppbygge et bærekraftig og ressursrikt hav. Derfor har Grieg Foundation inngått samarbeid med WWF Verdens naturfond. Vi har tro på at utfordringer må løses gjennom felles innsats. WWF har kompetanse på plastproblemet og hva det gjør med havet og vi ser frem til å samarbeide med de på dette, sier styreleder i Grieg Foundation, Elna-Kathrine, i pressemeldingen.

Vil spre kunnskapen dersom de når målet

Sammen skal altså Grieg Foundation og WWF Verdens naturfond utvikle et prosjekt hvor ambisjonen er 50 prosent reduksjon av tilførselen av plastavfall i havet fra tre store havnebyer i Filippinene innen 2023.

– WWF er den rette samarbeidspartneren for å nå de ambisiøse målene vi setter for prosjektet. Vi deler også holdningen om at det er viktig både å stoppe tilførselen av plast ved kilden, samt å plukke plast som allerede har havnet i havet. Lykkes vi med dette prosjektet, skal kunnskapen spres, sier Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Maturitas.

Har samarbeidet lenge med WWF lokalt

Grieg Gruppen forteller at de i mange år allerede har samarbeidet med WWF lokalt på Filippinene ettersom en stor del av Griegs forretningsaktivitet er knyttet til dette landet.

– Vi jobber for å oppnå resultater der behovet er størst. Samarbeidet med Grieg Foundation betyr at vi kan trekke på kompetanse fra hele Grieg Gruppen. Det er gjennom denne typen aktivt samarbeid vi kan få målbare resultater, sier Chrisma Salao, visepresident for naturvernarbeidet til WWF Filippinene.

Prosjektet vil starte med lokal kartlegging i samarbeid med lokale havnemyndigheter og organisasjoner ansvarlig for avfallshåndtering. Videre vil både lokale og globale interessenter involveres i innovasjonsprosjekter, opplyses det i meldingen.

Les også:

Grieg Seafood: - Vi må få allmennheten til å elske både laksen og oppdrettere

Fiskeridirektoratets Miljøpris gikk til Oppdretternes Miljøservice AS

Plast i havet er tema i ny barnebok

Liten oppdretter søker strandryddere