Det er andre gang denne uken at laksenæringen går foran mot avskoging. Grieg Seafood, Skretting (Nutreco) og supermarkedskjeden Tesco er første bidragsytere.

Avskoging av den brasilianske savanne («o cerrado») fører årlig til klimautslipp som tilsvarer 53 millioner biler. Soyadyrking er en sentral driver for avskoging av området, som er viktig både for biomangfold og landbruk.

- Innsamlingsaksjonen for soyabønder i cerradoen skal tilby lokale soyabønder et finansielt insentiv til å beskytte skogen og heller utvikle soyanæringen på eksisterende jordbruksområder, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood i en pressemelding.

Cerrado’en er en av tørrskogene i verden med mest biomangfold, og lagrer nesten 14 milliarder tonn karbon. Cerradoen er også viktig for å bevare 40 prosent av Brasils ferskvann. Landet, som dekker rundt halvparten av det søramerikanske kontinentet, har sammenlagt rundt 13 prosent av verdens ferskvannsressurser.

Den brasilianske savanne, cerradoen. Foto: Shutterstock.com

I tillegg til Grieg Seafood har den internasjonale dagligvarekjeden Tesco og dyrefôrprodusenten Nutreco, morselskapet til laksefôrprodusenten Skretting, så langt forpliktet seg til å bidra med årlige midler til innsamlingsaksjonen de neste fem årene.

Oppfordrer flere til å bli med

- Selv om soyaen vi bruker i vårt laksefôr, er sertifisert og avskogingsfri i seg selv, gir denne innsamlingsaksjonen oss en mulighet til å påvirke hele industrien lenger bak i verdikjeden. Tanken er at selskaper med brasiliansk soya i sin verdikjede bidrar finansielt, sier Kvame.

Grieg Seafood oppfordrer flere til å bli med på dugnaden.

— Vi håper norske og internasjonale selskaper blir med, både i og utenfor havbruksnæringen, sier han.

Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: Tommy Ellingsen

Selskaper som vil bidra, oppfordres til å ivareta hensyn som størrelsen på eget soyaavtrykk. Grieg Seafood vil bidra med 2 amerikanske dollar per tonn soya selskapet bruker i sitt fiskefôr i fem år. I tillegg til næringslivet inviteres også stiftelser og myndigheter til å støtte initiativet økonomisk.

Kan doble produksjonen uten avskoging

Brasils skogreguleringer har som mål å balansere skogvern med økonomisk utvikling. I cerradoen er grunneiere pålagt å bevare 20-35 prosent av landet. Uten økonomiske insentiver kan opptil 80 prosent av dette landet avskoges lovlig. Samtidig kan den brasilianske soyaindustrien mer enn doble sin nåværende soyaproduksjon uten ytterligere avskoging fordi det allerede finnes store områder klarerte jordbruksarealer som er egnet for soyadyrking, heter det i meldingen som er signert kommunikasjonssjef i Grieg Seafood, Kristina Furnes.

Mange lokale soyabønder er positive til å vokse på eksisterende jordbruksareal hvis de får økonomiske insentiver for flyttingen.

Cerradoens utbredelse i Sør-Amerika. Foto: Wikipedia

Innsamlingsaksjonen for soyabønder i cerrado’en inviterer brasilianske soyainteressenter til å utvikle en finansiell mekanisme som kan utbetale midlene på en måte som når målet om å stoppe soya-relatert avskoging i cerradoen. Foreløpige studier viser at det trengs 250 millioner dollar for å nå målet.

Tunge internasjonale aktører

Både investorer og NGO-er støtter initiativet.

I over to år har investorer, globale selskaper og lokale brasilianske organisasjoner gått sammen for å finne brukbare løsninger for å beskytte cerradoen mot soya-relatert avskoging. Innsamlingsaksjonen for soyabønder i cerradoen er et sterkt eksempel på hvordan selskaper kan gi de rette insentivene som gjør det mulig for bønder å bevare dette dyrebare området utover det skogreguleringene krever, samtidig som de sikrer egne forsyningskjeder.

- Vi applauderer dette initiativet, og oppfordrer andre selskaper til å bidra til dette fondet og brasilianske aktører til å sikre en effektiv implementering som stopper avskogingen, sier Aarti Ramachandran i investor-nettverket FAIRR Initiative, som fokuserer på selskaper involvert i global matproduksjon.

FAIRR organiserer 199 investeringsaktører med 20.000 milliarder amerikanske dollar i forvaltningskapital.

Aarti Ramachandran i FAIRR Initiative. Pressefoto

— Det er bra at selskaper viser betalingsvilje og tar initiativ til å stanse avskogingen i Brasil. Verden trenger en effektiv mekanisme for å stanse avskogingen, kombinert med at selskapene forplikter seg til å kjøpe soya utelukkende fra avskogingsfrie leverandører. Skal vi lykkes i arbeidet for å redde skogen og stanse klimaendringene, er det avgjørende at selskaper med soya i verdikjeden sin tar ansvar, sier Nils Hermann Ranum, leder for Nullavskogingsprogrammet i Regnskogfondet.

GRIEG SEAFOODS BIDRAG
 • Grieg Seafood har forpliktet seg til å bidra med 2 dollar per tonn brasiliansk soya selskapet bruker i sitt fiskefôr. Det er i henhold til retningslinjene i initiativet.
 • Grieg Seafood bruker kun soya som er sertifisert i henhold til ProTerra eller Round Table for Responsible Soy (RTRS) i fôret. Bidraget til Innsamlingsaksjonen for soyabønder i Cerradoen kommer i tillegg.
 • Grieg Seafoods årlige soyaavtrykk er omtrent 30.000 tonn. Selskapet er i en vekstfase, men ser også etter alternative fôringrediener. Grieg forventer derfor at soyaavtrykket vil holde seg stabilt de neste årene.
 • Selskapet vil rapportere det nøyaktige soyaavtrykket per år i sine årsrapporter.
 • Grieg Seafood er medlem av styringsgruppen i Cerrado Manifesto Signatories of Support
 • Les mer om hvordan Grieg Seafood jobber med bærekraft her: http://grieg18.digirapport.no/ og www.businessforthecerrado.com
INNSAMLINGSAKSJONEN FOR SOYABØNDER
 • Dette er et bransjestyrt initiativ designet for å støtte brasilianske bønder som bevarer mer skog enn de er lovpålagt til å gjøre i cerradoen. Initiativet vil bidra til å få en slutt på soya-relatert avskoging og landkonvertering.
 • Brasilianske interessenter oppfordres til å lansere en økonomisk insentivmekanisme som skal distribuere midlene til bøndene på en måte som når målet om å stoppe den soya-relaterte avskogingen.
 • Internasjonale selskaper med soya i sin verdikjede, samt stiftelser og myndigheter, kan støtte initiativet ved å bidra økonomisk.
 • Innledende prognoser og modellering indikerer at det vil være behov for omtrent 250 millioner dollar i finansiering over en femårsperiode for å gjennomføre flyttingen av soyaproduksjonen.
 • Utover de første fem årene vil komplementære insentiver, som grønne obligasjoner og karbonfinansiering, være nødvendig for å fortsette å støtte bønder til å utvide soya bare på allerede ryddet land.
 • Finansieringen vil kun bli utbetalt når en effektiv mekanisme som vil føre til målet, er utformet og avtalt.
 • Når en effektiv mekanisme er designet og avtalt, vil det være forventet at giverne vil betale fra omtrent ett år etter at mekanismen er lansert.
 • Hvis det ikke utvikles en effektiv bransjemekanisme som oppnår en slutt på soya-relatert avskoging, erkjennes det at det nest-beste alternativet for selskaper vil være å kjøpe kreditter (som for tiden er rundt USD 2 per tonn). Dette alternativet fungerer som et minimum selskaper, som vil bidra finansielt, anbefales å vurdere.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.