Grieg Seafood Rogaland har sammen med Akva group installert gangbaner i resirkulert plast på tre merder i Stavanger, kommer det frem i en pressemelding tirsdag.

Selskapet skriver i pressemeldingen at de har et mål om at alle anlegg skal gjennomføre strandrydding rundt sin lokalitet en gang i kvartalet.

– Dette er første gang vi bruker resirkulert plast i utstyret vårt. Vi har svært høye krav for å sikre helse og sikkerhet i allslags vær, så vi har vært spente på om dette ville gå. Men det ser lovende ut. Vi jobber mye med å redusere avtrykket vårt og vet at det grønne skiftet blant annet betyr at vi må bruke mer resirkulert plast, sier Anders Eike, driftskoordinator for sjøanleggene til Grieg Seafood Rogaland.

Grieg Seafood Rogaland har sammen med Akva group installert gangbaner i resirkulert plast på tre merder i Stavanger. Foto: Grieg Seafood

Innovasjonsdirektør i AKVA group, Arnstein Hosaas forklarer i pressemeldingen at plasten består av resirkulerte rør fra havbruksnæringen, og at den samles inn direkte fra oppdretter eller med lokalt avfallsanlegg som mellomledd. Plasten skrapes og vaskes ren i hel form, før den kvernes til mindre biter.

– Det er ingen tvil om at resirkulert plast vil bli viktigere når vi utvikler nye produkter i fremtiden. Med de nye gangbanene til Grieg Seafood tar vi et nytt skritt på veien. Grieg er vår første kunde som får installert slike gangbaner, sier Hosaas.

Leverandøren Plasto er også samarbeidspartner i prosjektet.

Sparker i gang korona-forsinket samarbeid

Grieg Seafood Rogaland og Bellona sparker nå i gang et korona-forsinket samarbeid på plast, der Grieg Seafood Rogaland skal jobbe mer helhetlig med plastproblematikken. Selskapet skal utvikle et materialregnskap, der all plast som kjøpes inn registreres, med mål om at all plast skal gjenvinnes. I tillegg skal Bellona gå gjennom prosesser for sortering av avfall og være med på å opprette sterkere dialog med utstyrsleverandører og avfallsselskaper om hvordan de håndterer plastressurser.

– Næringsaktører som Grieg Seafood har de siste årene vært en pådriver for økt resirkulering av plasten de bruker i sin drift. Dagens situasjon er dessverre preget av at mye plast går til forbrenning, og at ny plast er mer tilgjengelig og billigere enn resirkulert plast. Industrien må begynne å etterspørre resirkulert plast i utstyr de kjøper inn, sier Kari Torp i Bellona.

– Vi har hatt plastproblematikken på agendaen en stund, og blant annet har vi egne farger på tauene slik at vi kan vite hvis tau i sjøen kommer fra oss. Men nå ønsker vi å jobbe mer systematisk med plastutfordringen, og er glade for at Bellona vil hjelpe oss med det, sier Anders Eike.