Politidistriktet Finnmark gjenopptok etterforskning av feilblandet ensilasje fra selskapet til Finland i perioden 2010 til 2014, etter å opprinnelig ha vært henlagt. Saken ble gjenopptatt etter pålegg fra statsadvokaten.

– Fra 2010 til april 2014 hadde ikke slakteriet til Grieg Seafood Finnmark gode nok rutiner for å skille mellom ensilasje av kategori 2 og ensilasje av kategori 3. I denne perioden eksporterte vi ensilasje som hadde innblanding av kategori 2 som ren ensilasje av kategori 3 til Finland. Det beklager vi sterkt, sier Roy-Tore Rikardsen, regiondirektør for Grieg Seafood Finnmark i en pressemelding.

Beklager på det sterkeste

For å eksportere kategori 2 til Finland må ensilasjen etter regelverket først spesialbehandles. Det ble ikke gjort i perioden 2010 til april 2014 for den ensilasjen av kategori 2 som ble innblandet og solgt som kategori 3. Ifølge Grieg Seafood Finnmark sine beregninger tilhørte tre til fire prosent av den eksporterte ensilasjen kategori 2.

-Vi beklager på det sterkeste at vi mellom 2010 og april 2014 ikke hadde gode nok rutiner for å skille mellom kategori 2 og 3 og at vi opptrådte i strid med regelverket. Vi beklager også at vi ikke fullt og helt etterkom Mattilsynets pålegg umiddelbart.

Etter tilsynet i april 2014 har Grieg Seafood Finnmark hatt god dialog med Mattilsynet og ikke fått nye merknader om ensilasje, sier Rikardsen i pressemeldingen.

Lav risiko for skade på mennesker og miljø

Grieg Seafood Finnmark mener den uriktige eksporten av ensilasje ikke har gitt selskapet fortjeneste av betydning. Dersom ensilasjen i tidsperioden hadde blitt håndtert riktig, kunne selskapet solgt ensilasjen av kategori 3 til tilsvarende pris.

– Våre interne undersøkelser viser at vi på den tiden ikke etterkom påleggene fra Mattilsynet fullt og helt fra start fordi vi ville forenkle produksjonen. Det er helt uholdbart, og noe som ikke skulle ha skjedd, sier Rikardsen.

Det er lav risiko for at mennesker eller miljø er blitt skadet som følge av den uriktige eksporten, heter det i pressemeldingen.

Ensilasjen ble tilsatt syre og brukt i pelsdyrproduksjon i Finland. Grieg Seafood Finnmark har inngått en forliksavtale med kjøper i Finland, og beklager overfor kjøper og finske myndigheter at selskapet eksporterte ensilasje i strid med regelverket i perioden, står det i pressemeldingen.