Det opplyser selskapet i en børsmelding natt til fredag.

– De siste årene har vi med suksess fokusert på å utvikle egne lisenser bedre. I år vil vi nå målet om 100.000 tonn produksjon. Nå er vi klare for neste steg av vekstreisen. Ved å utvikle lakseoppdrett i Newfoundland ved å bruke best mulig teknologi i alle produksjonsfaser, stryker vi posisjonen vår som en ledende, bærekraftig lakseoppdretter, sier konsernsjef Andreas Kvame i meldingen.

Potensial på 30.000 – 45.000 tonn

Grieg Seafood har allerede virksomhet i British Columbia, på vestkysten av Canada. Grieg Newfoundland ligger på østkysten.

Virksomheten på østkysten har nå lisenser for 11 sjøanlegg (tre av de, er godkjent, tre ventes godkjent i år, mens resten er på ulike stadier). Lisensens ligger i Placentia Bay, som ifølge meldingen har større områder egnet for oppdrett enn hva Færøyene har.

Prosjektet inkluderer også et settefiskanlegg (RAS-anlegg) som er under bygging.

Langsiktig potensial i prosjektet er en årlig slakting på 30.000 – 45.000 tonn atlantisk laks, opplyses det.

Startet av Grieg-familien

Grieg Newfoundland ble startet i 2014 av Grieg Kapital AS og Per Grieg jr., i samarbeid med den lokale partneren Ocean Choice International.

Grieg Kapital er også hovedeier i Grieg Seafood, hvor Per Grieg jr. er styreleder.

Selskapet har foreløpig ikke noe produksjon, men byggingen av RAS-anlegget startet i april 2019.

Prosjektet første fase har mål om et slaktevolum på 15.000 tonn i 2025, med første slakting i 2022/2023.

Tredjepartsvurdering av Deloitte

Dagens eier av Grieg Newfoundland er Grieg-familien med 78 prosent (via Grieg Kapital samt Kvasshøgdi), Ocean Choice International (19,5 prosent) og Knut Skidsvoll (2,5 prosent).

Grieg Seafood har nå avtalt å kjøpe 99 prosent av selskapet, mens Ocean Choice International beholder 1 prosent.

Prisen er avtalt til 620,5 millioner kroner i første runde, hvorav 250 millioner kroner betales med aksjer (utstedes til snittkurs tre siste dager før transaksjonen).

Når fase to av utbyggingen starter, skal Grieg Seafood betale ytterligere inntil 930 millioner kroner, avhengig av at selskapet når milepæler knyttet til slaktevolum. Disse betalingene vil være 43 kroner kiloen for 15.000 – 20.000 tonn slakting, og 55 kroner kiloen for 20.000 – 33.000 tonn.

Grieg Seafood vil finansiere kjøpet med å ta opp mer lån.

Sparebank 1 Markets har vært finansiell rådgiver for Grieg Seafood i transaksjonen, mens Advokatfirmaet Schjødt har vært juridisk rådgiver. Wikborg Rein har vært juridisk rådgiver for selger.

Deloitte har gjennomført en uavhengig verdivurdering av Grieg Newfoundland.

Grieg Seafood avholder en telefonkonferanse om transaksjonen fredag klokken 08:00.