Det går fram av en pressemelding fra Sletta verft mandag.

Macho25W er en bredere og videreutviklet versjon av Macho25-konseptet. Fartøytypen er optimalisert for svært tunge havbruk service-operasjoner og for bruk i eksponerte kystområder, går det fram av meldingen. Konseptet har miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg med ekstra stor batteripakke. Det påregnes betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser, heter det i meldingen hvor det samtidig opplyses at prosjektet er støttet av Enova.

Møre Maritime skal levere komplett design og tegningspakke til Sletta Verft AS.

- Kontrakten befester det gode samarbeidet som har vært mellom Sletta Verft og Møre Maritime gjennom mange år, sier daglig leder i Sletta Verft, Kåre Sletta, i pressemeldingen.

- Dette er et stort og viktig løft for Håløy Havservice, samtidig som det er nødvendig for å kunne følge med i utviklingen. Utstyret blir større og oppdragene tyngre i havbruksnæringen, og med det følger behovet for båter i denne størrelsen., sier Remi Rønning, daglig leder i Håløy Havservice AS, i samme melding.

Med denne kontrakten har Sletta verft 13 båter under bygging med en samlet kontraktsverdi på over 500 millioner kroner og verftet har dermed full beskjeftigelse godt inn i 2022 opplyses det.