Røye
  • Røye er en laksefisk som egner seg svært godt for oppdrett.
  • Den er en arealeffektiv stimfisk som liker å gå tett – opptil tre ganger tettere enn laks.
  • Røye har en søtlig og rund smak, lav fettprosent og en fasthet i kjøttet som gjør fisken ettertraktet.

– Målet er å bli et lokomotiv for innlandsoppdrett av fisk, noe som vil danne grunnlag for en ny næring i innlandsfylket Hedmark, sier daglig leder Kjell Karlsen i Rendalsfisk i en pressemelding.

Anlegget skal ligge i Rendalen kommune i Hedmark, og Karlsen sier videre at alt det praktiske nå er på plass med både konsesjon, 40 mål tomt og øvrige planer for oppdrett og foredling. I første byggetrinn planlegges det et anlegg med en årlig matfiskproduksjon på 1.000–1.500 tonn.

– Med landbasert fiskeoppdrett kan også Innlandet bli med på oppdrettseventyret–og det selv om man ikke har noen kystlinje, sier Karlsen.

Har stamfisk og yngel

Anlegget er et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) og inkluderer foredling med helautomatiske linjer for slakting, sløying, filetering og pakking. Alt vann som slippes ut igjen av anlegget skal renses, og det jobbes med planer for bruk av slammet i biogassproduksjon eller som gjødsel.

Konsesjonen er klar og daglig leder Kjell Karlsen (til venstre) og markedssjef Mats Hauge ser fram til å få realisert det gedigne anlegget for landbasert oppdrett av røye i Rendalen. Her med dagens stamfisk, som gir nytt liv til nye røyegenerasjoner. (Foto: Mali Hagen Røe)

Rendalen Settefiskanlegg ble startet i 1995 og har en betydelig lokal kompetanse på oppdrett. Nå drifter Rendalsfisk settefiskanlegget hvor de har over 400.000 yngel og stamfisk stående.

– I disse dager legger vi inn 1,2 millioner nye rogn. Planen er at vi i slutten av 2018 skal flytte yngelen over til det nybygde oppdrettsanlegget, sier Karlsen.

Søker investorer

Det nye anlegget vil ha en grunnflate på over 6.000 kvadratmeter og har en investeringsramme på i overkant av 160 millioner kroner. Ferdig utbygd, og med full foredling, vil Rendalsfisk kunne sysselsette 40–50 personer, går det frem av pressemeldingen.

Slik blir bygget på Åkrestrømmen i Rendalen kommune, der Rendalsfisk as skal drive innlandsoppdrett av røye. Bygget vil få en grunnflate på over 6.000 kvadratmeter. (Illustrasjon: Rendalsfisk)

Mye av kapitalbehovet er dekket, men etableringen forutsetter at egenkapitalen på cirka 40 millioner kroner kommer på plass.

– Vi håper å få med oss både lokale og nasjonale investorer som ser potensialet i å bidra til at innlandsoppdrett blir et nytt industrieventyr, samtidig som investeringen vil bygge betydelige aksjonærverdier, sier Karlsen i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring–følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.