Grunnlag for en veterinærrapport er samlet ved fire lokaliteter i Trøndelag og Nordland gjennom årets «lusesesong». Veterinær Aoife Westgård fra Aqua Kompetanse har ledet arbeidet med særlig fokus på tre forhold: Adferd, effekt mot lus og fiskevelferd, skriver Skamik i en pressemelding.

Mattilsynet etterspør dokumentasjon

I perioden mai til juli måned er det gjort flere hundre uttak: Deriblant blodprøver, histologi og muskulær tilstand for å vurdere stressparametere og akutt påkjenning. Etterkontroll er gjennomført uker etter behandling for å vurdere restitusjon. Videre er fiskens adferd før, under og etter behandling med børsteverktøyet observert og dokumentert.

Bakgrunnen for å få gjort en slik frittstående analyse, var at Mattilsynet tidlig i 2019 signaliserte at dokumentasjon omkring fiskehelsemessig forsvarlighet for de enkelte systemene på markedet vil bli etterspurt.

Rapporten blir ferdig i august

Et fast team fra Fisheraquaservice i Vikna har operert flåten rigget med to doble Skamik versjon 1.5. Fakta er samlet under skiftende forutsetninger: Ulik sjøtemperatur, varierende lusestatus og med forskjellig størrelse og helsestatus på fisken. Endelig veterinærrapport vil foreligge i løpet av august måned.

– Alle prøver er ikke ferdig analysert, men foreløpige resultater er lovende. Metoden har vist seg å være effektiv mot lus samtidig som det er registrert god appetitt, normal adferd og lav dødelighet i etterkant av behandling, seier Aoife Westgård i pressemeldingen.

De innsamlede prøvene er analysert ved frittstående akkrediterte laboratorier. Fish Vet Group er samarbeidspartner i prosjektet.

– Prosjektet har gått grundig til verks når det gjelder dokumentasjon av fiskens helse og velferd. Et bredt spekter av velferdsindikatorer er benyttet. Omfattende prøveuttak og kliniske vurderinger er gjort av veterinær. Samarbeid med involverte oppdrettsselskap har gitt tilgang til konkrete tall som beskriver fiskens prestasjon i etterkant av behandling, sier Westgård.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.