I meldingen går det fram at ferdigstillelse og levering av fartøy som er i arbeidsprosess ved verftet i Leirvik i Sogn og Fjordane skal ivaretas.

Beslutningen om gjeldsforhandlinger er en del av en planlagt restrukturering i Havyard Group ASA, og er basert på at Havyard Ship Technology ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser overfor kreditorene.

Havyard Group opplyser at de vil analysere hva effekten av gjeldsforhandlingene vil ha å si for andre selskaper i gruppen, og regner med å melde fra om dette om kort tid. Men det må påregnes at både morselskap og søsterselskap til Havyard Ship Technology må bære tap i likhet med kreditorene - som et resultat av gjeldsforhandlingene.