Det opplyses i en melding onsdag.

«FNs havforskningstiår skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havene og sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål», heter det i meldingen.

FNs havforskningstiår starter i 2021, men planleggingen er allerede i gang. Norge har en eksportgruppe på åtte personer som jobber med dette.

- Et velfungerende hav er helt nødvendig for å oppnå en bærekraftig utvikling sosialt, økonomisk og miljømessig for verden som helhet. Havforskningstiåret retter seg mot hele Agenda 2030, ikke bare havet selv, sier leder for ekspertgruppa, Peter Haugan i meldingen.

Ekspertgruppen består av følgende personer:

  • Peter Haugan (leder), programleder med ansvar for havforsking for utvikling ved Havforskningsinstituttet og professor ved Universitetet i Bergen
  • Arne Fredheim, forskningssjef ved SINTEF Ocean og professor ved NTNU
  • Stål Heggelund, fagsjef i Norsk Industri
  • Fredrik Myhre, seniorrådgiver fiskeri og havmiljø, WWF
  • Linda Nøstbakken, professor og prorektor ved Norges Handelshøyskole
  • Magnar Pedersen, divisjonsdirektør sjømat ved Nofima
  • Marit Reigstad, professor ved UiT Norges arktiske universitet og prosjektleder for Arven etter Nansen
  • Elana Wilson Rowe, forsker ved NUPI og professor ved Nord universitet
Ekspertgruppen under deres første møte hos Forskningsrådet (Linda Nøstbakken var ikke med på bildet) Foto: Forskningsrådet