Grunnarbeidet er snart i gang, og i oktober kommer de første veggelementene på plass. Overhalla Betongbygg skal produsere og levere selve bygget til den nye laksefabrikken på Marøya.