Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (Ouro) sine undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks etter uttak ble redusert til under fire prosent i 19 av 22 elver, opplyser organisasjonen i en pressemelding onsdag.

Det er historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk, skriver de.

– Siden Ouro sin oppstart i 2015 har ikke organisasjonen registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i fjor, uttaler Ingrid Lundamo, styreleder i Ouro.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2020, ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettslaks i 2018 vassdrag. Av disse valgte Ouro ut 31 elver for utfisking. Det er tatt ut rømt oppdrettslaks i 22 av disse elvene. Elvene ble valgt ut på grunn av innslaget av rømt laks i 2020. I syv av de undersøkte elvene ble det ikke observert rømt laks høsten 2021. I tillegg til utfisking i elver, har Ouro bidratt til uttak av rømt fisk med kilenøter i Trøndelag og Vestland.

Organisasjonen har som mål å bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk.

Lave rømmingstall og uttak av rømt fisk fra vassdrag før gyting, er med på å redusere påvirkningen fra rømt oppdrettslaks på villaksens genetikk, skriver Ouro.

Gjennom målrettede tiltak over år, er innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over hele landet redusert, skriver de.