Hofseths nye visningsflåte blir fraktet til Vindsnes utenfor Valldal onsdag ettermiddag. Selskapet har fått tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål med ti års varighet på 780 tonn MTB i Fjord kommune, opplyser selskapet i pressemeldingen.

Prosjektleder i Hofseth International Knut Eilert Hofseth håper mange vil komme å se hvordan de oppdretter fisk.

– Målet vårt er at flere skal få lære om oppdrettsnæringen. Vi ønsker å vise lokalbefolkning, skoler, barnehager og turister hvordan vi produserer mat. Dette er viktig både for å styrke omdømme til havbruk, men og for å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver, uttaler Knut Eilert Røsvik.

Hofseth har i dag over 500 ansatte i Møre og Romsdal, og er en av regionens største arbeidsgivere.

Knut Eilert Røsvik, Einar Åmbakk og Torgeir Iversen. Foto: Hofseth

– Det vil ennå ta litt tid før visningsflåte og visningssenter er klare til å ta imot gjester. På Atlanterhavsparken pågår det nå et intenst arbeid for å bli ferdig til åpning før sommerferien starter. Forflåten er operativ i midten av Juni. Båten som skal frakter gjester blir etter planen levert av Maritime Partner i August. Det blir nå jobbet med løsninger for å kunne ta imot gjester så tidlig som mulig, uttaler Røsvik.

Det er Marina Solutions som er totalleverandør av flåten, og en rekke lokale entreprenører har bidratt, skriver de.

Daglig leder Torgeir Iversen sier at det har vært veldig lærerikt å jobbe med en så kompleks visningsflåte.

– Det er lagt mye energi helt ned til den minste detalj, og at det skal være enkelt og trygt å bevege seg ombord. Flåten har egen inngang til gjester og visningsdelen, og er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Vi oppfatter stor interesse for å besøke forflåten og er glade for at den har blitt veldig bra. Dette er og viktig for vår satsting mot havbruk, uttaler han.

\