Det kommer frem av en børsmelding tirsdag.

Ice Fish Farm
  • Islandsk lakseselskap som driver oppdrett nordøst i landet
  • Selskapet deres på Island heter Fiskeldi Austfjarda
  • Ble notert på Merkur Markets i juni 2020 - hentet da inn 302 millioner kroner i frisk kapital
  • Det norske oppdrettsselskapet Måsøval eier 55,6 prosent av aksjene i selskapet

Ice Fish farm har mottatt et utkast til en oppdatering av lisensene i Berufjörður og Fáskrúðsfjörður. Oppdateringen inkluderer en endring i produksjonen slik at etter at den trer i kraft vil selskapet ha tillatelse til å produsere 6.500 tonn mer fruktbar fisk. Det vil si 1.500 tonn i Berufjörður og 5.000 tonn i Fáskrúðsfjörður. Dette skyldes ny risikovurdering utstedt av Marine Institute i 2020.

NTS solgte seg i november i fjor ut av Ice Fish Farm og Måsøval er nå storeier i selskapet med 55,6 prosent av aksjene.

Aksjen er opp 4,5 prosent på Euronext Growth onsdag.

Total lisens for fruktbar fisk vil etter oppdateringen være på 18.500 tonn og 2.300 tonn for steril fisk, samlet 20.800 tonn som før. Lisensen forventes utstedt innen 4 uker etter en 30-dagers annonseringsperiode.