Det melder Mattilsynet søndag. Lovundlaks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Fiskehelsetjenesten varslet Mattilsynet fredag 16. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Måvær.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet opplyser i meldingen at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og tar ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Tidligere denne uken ble det for øvrig påvist ILA ved Nova Sea sitt anlegg 11138 Skålsvika i Meløy kommune, litt lenger nord i Nordland og det samme gjelder Gifas sitt anlegg i nabokommunen, Gildeskål, hvor det også ble påsvist ILA ved lokaliteten 21397 Midt Femris denne uken.

Lurøy kommune, Nordland. Lurøy kommune, Nordland. Foto: Google maps