Det melder Mattilsynet fredag.

Nova Sea AS og Tomma Laks AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Nova Sea AS varslet Mattilsynet 15. april 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Klipen.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.