ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus
  • Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd av ILA pr år i Norge

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Det opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

«Marin Helse AS varslet Mattilsynet 18. mai om mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Bjørga. Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten», heter det i meldingen.

Kontrollområde

Dersom ILA bekreftes, vil det bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen.

«Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA», skriver Mattilsynet.

Lokaliteten Bjørga tilhører Salaks Foto: Skjermdump fra Barentswatch