Det opplyser Grieg Seafood i en pressemelding onsdag kveld.

- Vi har varslet Mattilsynet om mistanken, som vil følge opp med ytterligere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, opplyser samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen i meldingen.

Lokaliteten er allerede under utslakting, og skulle etter planen være ferdig utslaktet i løpet av høsten. Slaktingen er satt på vent frem til mistanken avklares. Alle berørte fartøyer og aktører er informert, og alle myndighetspålagte prosedyrer vil følges dersom sykdommen bekreftes understrekes det videre.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. Virus fører til sykdom på laks, men er helt ufarlig for mennesker.