«Det vises til børsmelding den 13 Oktober 2020 om pågående sonderinger knyttet til en mulig fusjon mellom Midt-Norsk Havbruk AS og Norway Royal Salmon ASA. Disse sonderingene er nå avsluttet og selskapene viderefører sin virksomhet som

tidligere.»

Det var 13. oktober at IntraFish kunne avsløre at det kunne bli en sammenslåing mellom Norway Royal Salmon (NRS) og Midt-Norsk Havbruk. Et tredje trøndersk oppdrettsselskap var også omtalt å kunne bli en del av grupperingen.

_______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.