Det viser ny statistikk fra Pharmaq.

Vaksineomsetningen til laks i februar ble 13,9 millioner doser sammenlignet med 13,8 millioner doser i februar 2020. Det var ingen vaksinedoser til ørret i februar sammenlignet med 800 000 doser i februar 2020.

I februar ble det omsatt 5,0 millioner doser med PD vaksiner sammenlignet med 9,1 millioner doser i februar 2020.

Det ble solgt 1,8 millioner doser ILA-vaksine i februar måned. Totalt hittil i år er det omsatt 6,9 millioner doser ILA vaksine sammenlignet med 4,2 millioner doser i samme periode i 2020.

Vaksinestatistikk
  • Både MSD Animal Health og konkurrenten Pharmaq publiserer månedlige vaksinetall
  • Begge selskapene publiserer tall som omfatter all omsetning, ikke bare egne vaksiner
  • MSD Animal Health henter tallene fra Farmastat (Farmastat Norske legemiddelstatistikk AS), som igjen baserer seg på rapporter fra grossisters salg til sluttbruker
  • Pharmaq sine tall har de hentet inn fra grossister og egne systemer (ikke Farmastat-tall)
  • Tallene er brutt ned på ulike typer vaksiner (hvor mange komponenter de inneholder) samt art (ørret og laks). Multivaksiner kan også inneholde en PD-komponent.

Kilder: MSD Animal Health og Pharmaq. Oppdatert november 2019.