- Seagriculture 2020 vil trekke europeiske algeforskere og marint næringsliv til Norge og til Bodø, sier forsker Margarita Novoa-Garrido ved Nord universitet i en pressemelding.

Dato er ennå ikke helt bestemt, men det blir i september.

- I Europa er det er en voksende kommersiell interesse for tang og tare – makroalger - og forskerne må bistå med sin forskning i denne utviklingen, sier Novoa-Garrido, som er førsteamanuensis ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) ved Nord universitet i Bodø.

Hun overbeviste nylig de nederlandsk arrangørene av Seagriculture om betydningen og mulighetene av næringsaktivitet og forskning på og tang og tare langs kysten av Nord-Norge.

- Vi vet at det er et stort kommersiell potensiale her i nord, og vi har et nettverk av bedrifter som vokser raskt. Algenettverk Nord og andre norske nettverk jobber nå aktivt på alle plan innenfor tang og tare-verdikjeden, sier Novoa-Garrido.

Hun framholder at den niende Seagriculture-konferansen neste år vil gi alle som jobber med makroalger, i Norge, både bedrifter og forskere, en unik mulighet til å vise seg fram og til å knytte seg til de internasjonale nettverkene innen fagfeltet.

Novoa-Garrido forsker selv på makroalger til dyrefôr.

Noen av samarbeidspartnere i EnMac under et prosjektmøte i Bodø i august i år: Martin R. Weisbjerg t.v. (Aarhus Universitet), Margarita Novoa-Garrido (Nord universitet), Astrid Tove Olsen (Nordnorsk landbruksråd), Vibeke Lind (NIBIO) og Ying Yan (PhD-stipendiat, Nord universitet). Foto: Per Jarl Elle

- Organiseringen av Seagriculture 2020 passer også veldig bra med planene i forskningsprosjektet EnMac, som jeg leder, sier hun.

EnMac er ett av forskningsprosjektene hennes som er knyttet til makroalger.

Prosjektet er finansiert med 3,2 millioner kroner fra Regionale Forskningsfond Nord-Norge.

- Teamet vårt forsker på lav-kostnads-preserveringsmetoder for dyrkede makroalger og hvilke effekter det har på produktkvaliteten. Vi skal også se nærmere på egenskaper av produktet som ingrediens i dyrefôr, sier Novoa-Garrido.

Hun vil presentere forskningsresultater fra EnMac og andre pågående prosjekter ved FBA på konferansen i september i Bodø neste år.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.