Brønnbåten er kontrahert av det Hareid-baserte brønnbåtrederiet Intership. Fartøyet er designet med stort fokus på miljø og reduksjon av utslipp. God fiskehåndtering, fiskevelferd og biosikkerhet er av høyeste prioritet.

I tillegg vil båten utstyres med en stor batteripakke, løsninger for energigjenvinning og være tilrettelagt for installasjon av produksjonsanlegg for ferskvann med stor kapasitet. For å unngå begrensninger i dybde vil brønnbåten ha et lavt dyptgående i forhold til størrelse. Båten vil bli det andre fartøyet Intership tar levering av i 2022.

Daglig leder Ole Peter Brandal gir følgende kommentar:

- Intership er opptatt av bærekraft, og kontraheringen av en brønnbåt med en av markedets største batteripakker er et steg på veien mot en grønnere profil for både oss og industrien som helhet. Vi har hatt fokus på å prosjektere en fleksibel og allsidig brønnbåt, som er konkurransedyktig både i dag og i fremtiden.

Ole Petter Brandal, Intership Foto: Intership