- Grieg Seafood jobber kontinuerlig for å øke smoltstørrelsen. Dette muliggjør redusert produksjonstid i sjø, noe som legger grunnlaget for bedre biologi, øket slaktevolum og reduserte kostnader per kg, skriver Grieg Seafood i en melding torsdag kveld.

- Som et ledd i ovennevnte strategien har Grieg Seafood utvidet samarbeidet med Bremnes Seashore til også å gjelde produksjon av stor smolt. Vest Havbruk deltar også i dette prosjektet. De tre partene går inn med like eierandeler i Tytlandsvik Aqua AS. Målet er å utvikle dette selskapet til en produsent av smolt mellom 700 og 1.000 gram, heter det i meldingen.

Tytlandsvik Aqua eier i dag en planert tomt i Rogaland og har lisenser til å produserer stor smolt. Selskapet skal nå starte en utbygging av et smoltanlegg som vil gi en årlig produksjonskapasitet på 3.000 tonn. Dette vil sammen med egen smoltproduksjon gjøre det mulig for Grieg Seafood Rogaland å redusere produksjonstiden i sjøfasen til 12 måneder.

Utbyggingen, som er budsjettert til rundt 300 millioner kroner, er planlagt ferdigstilt i 2019. Etter dette vil det være mulig å bygge ut anlegget med ytterligere 6.000 tonn. Total årlig produksjonskapasitet vil da være 9.000 tonn.

- Smolten fra Tytlandsvik Aqua vil i sin helhet gå til Grieg Seafood Rogaland og Bremnes. Dette er dermed en parallell strategi til Grieg Seafood Finnmark sitt samarbeid med Norway Royal Salmon om Nordnorsk Smolt AS, skriver Grieg Seafood.