Blue Ocean Technology AS har et økende antall prosjekter på land og i sjø – og utvider derfor staben. Solheim vil ha overordnet ansvar for leveranser, utarbeidelse av konstruksjonstegninger og produksjonsunderlag samt være en nøkkelperson innen produktutvikling, går det fram av en pressemelding fra selskapet.

Solheim har bakgrunn som prosjektingeniør, XT tekniker og industrimekaniker innen områder som kranleveranser, subsea og verftsindustrien.

Blue Ocean Technology leverer slamrensingsanlegg til oppdrettsnæringa og kundene er første rekke settefisk og postsmoltanlegg – samt lukkede matfiskanlegg på land og i sjø.