Rollen som driftssjef (COO) innebærer operasjonelt ansvar og ledelse innenfor Åkerblås kjerneområder som fiskehelse, miljø, rådgivning og tekniske tjenester.

Roger Sørensen, som i dag er driftssjefen i Åkerblå, går over til den nyopprettede stillingen administrerende direktør i selskapet med virkning fra 1. mars 2021. Åkerblå omorganiserte til en konsernstruktur 1. januar 2021.

Jørund S. Larsen er utdannet ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø, og har en mastergrad i akvatisk fysiologi. Han har også en Executive MBA i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Larsen har en bred og god arbeidserfaring som avdelingsingeniør ved NTNU, område- og produksjonssjef i Mowi og som seniorleder i BDO AS de fire siste årene.

– Vi er meget tilfreds og stolte over at Jørund har takket ja til stillingen som COO i Åkerblå. Jørund kjenner oppdrett og service næringen godt, har lang ledererfaring og god faglig innsikt innenfor våre kjerneområder. Det å få Jørund på laget og i ledelsen, vil bidra til fortsatt god vekst og utvikling for Åkerblå, sier administrerende direktør i Åkerblå Group, Roger Sørensen.