– Himas teknologi og løsninger for landbasert ferskvannsoppdrett er veldig spennende. Jeg ser frem til å følge selskapets utvikling nå som de nærmer seg produksjonsstart, og har bedt vår ambassadør om å holde kontakten med Hima, uttaler Joyce Murray i en pressemelding fra partene mandag.

Der går det fram at Murray har vært på et kort besøk i Norge for å lære om landbasert oppdrett.

Hima Seafood er i ferd med å bygge det som skal bli verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret på Rjukan.

– Gøy å bli lagt merke til

Det var administrerende direktør i Hima Sten Falkum og administrerende direktør Heidi Kyvik i leverandørselskapet Eyvi, som presenterte landbasertselskapets planer for den kanadiske delegasjonen i Oslo.

– Vi synes selvsagt det er gøy at Hima Seafood blir lagt merke til internasjonalt, uttaler Sten Falkum i pressemeldingen i etterkant av besøket.

Fra venstre: Sten Falkum og Heidi Kyvik sammen med canadas fiskeriminister Joyce Murray og canadas ambassadør i Norge, Deirdre Kent. Foto: Anton Soggiu

– Fremtidens matproduksjon må finne løsninger som ikke utnytter ressurser som allerede er under press. At Canadas fiskeriminister ønsket å møte Hima og høre om vår måte å drive oppdrett på, er veldig positivt. Murray er svært opptatt av bærekraftige løsninger, og har gjort modige grep i Canada for å beskytte havet. Dersom Hima Seafood kan inspirere kanadierne til å satse på bærekraftig, landbasert oppdrett, er det bra for alle, mener Falkum.

Oppdrett i den kanadiske provinsen British Columbia er som kjent omstridt og er en sak Canadas fiskeriminister Joyce Murray arvet fra sin politiske forgjenger fiskeriminister Bernadette Jordan. Murray forsikret ved valgseieren at hun som minister ville avvikle lakseproduksjonen til Mowi, Grieg og Cermaq ved Discovery Islands i løpet av 2022.

Hima Seafood
  • Skal drive landbasert oppdrett av ørret på Rjukan i Tinn kommune i Vestfold og Telemark.
  • Anlegget skal få en produksjonskapasitet på 8.000 tonn per år. Planlagt oppstart er i slutten av 2023. Når anlegget er i full drift i løpet av 2024 ventes det å sysselsette rundt 40 personer.
  • Bygget som skal huse anlegget blir på rundt 27.000 kvadratmeter over to plan, og blir et av Telemarks største bygg.
  • Som IntraFish tidligere har skrevet, er Villa Seafood i gang med å bygge et anlegg utenfor Gardermoen som skal foredle noe av fisken fra Hima Seafood.

Samarbeider gjerne

Den kanadiske ambassadøren i Norge, Deirdre Kent, var også med på besøket hos Hima, går det fram av pressemeldingen

Slik vil det landbaserte ørretanlegget ta seg ut når det står ferdig i 2023. Produksjonskapasiteten vil være på 8000 tonn ørret. Foto: Hima Seafood

– Hima Seafood er blitt lagt merke til i Canada, og presentasjonen deres var svært imponerende. Vi ser muligheter for et norsk-kanadisk samarbeid innen landbasert fiskeoppdrett, uttaler Kent i meldingen.

I august i fjor ble det kjent at den landbaserte ørretoppdretteren hadde sikret seg finansiering og at byggingen av kjempeanlegget på Rjukan har startet. Det skal etter planen stå ferdig i slutten av året og være i full drift i løpet av 2024.

Besøkte Marine Donut

Hinna Seafood var ikke eneste på besøkslisten for ministeren under Norgesbesøket. Bamble kommune melder i en pressemelding at også Marine Donut fikk en visitt.

– Jeg var henrykt over å kunne komme hit og se utviklingen av Bluegreen-konseptet. Laks utgjør en viktig industri i British Columbia på vestkysten av Canada og vi er i en overgang på vei bort ifra merdbasert oppdrett. Jeg er veldig glad for å se utviklingen til denne alternative løsningen som har et potensiale, sier fiskeriministeren i meldingen fra kommune.

. Delegasjon fra Canada og Norge sammen for Marine Donut-konseptet. Foto: Bamble Kommune

At deler av den kanadiske regjeringen kommer til Bamble, sier sitt, mener ordfører Hallgeir Kjeldal. Canada ser mot landbasert oppdrett påpekes det.

– Det bare forteller om hvilket potensiale som ligger i det de får til her nede hos Bluegreen, tenker jeg. Det er jo kjempespennende. Jeg forstår at kanadiske myndigheter ser på muligheter til å avvikle dagens laksenæring i den forstand at de ikke ønsker åpne merder for det påvirker villaksen for mye.