Styret for Veterinærinstituttet har ansatt Torill Moseng (55) som ny administrerende direktør, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet
  • Veterinærinstituttet har som mål å sikre god helse for dyr, fisk og mennesker i hele Norge.
  • Daglig bidrar instituttets over 300 medarbeidere til å forebygge mot kjente og ukjente helsetrusler, og å formidle kunnskap om eksempelvis dyrevelferd, antibiotikaresistens og trygg mat – innenfor rammen av «Én helse».
  • Gjennom forskning, diagnostikk og risikovurderinger får myndigheter og næring råd om håndtering av utbrudd og utvikling av forutseende og risikobasert beredskap.
Kilde: Veterinærinstituttet

Moseng er for mange en kjent veterinær, både som nåværende president for Den norske veterinærforening og fra fjernsyn, som fast gjestende dyrlege på TV 2 i flere år.

– Jeg er meget takknemlig for å få anledning til å lede Veterinærinstituttets høyt kompetente medarbeidere, i helt nye fasiliteter ved nytt hovedkontor på Ås. I tillegg brenner jeg for Veterinærinstituttets viktige samfunnsoppdrag. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven, sier Torill Moseng som tiltrer stillingen 1. oktober i år.

Flere internasjonale verv

Moseng er utdannet veterinær ved Norges veterinærhøgskole som i dag er en del av NMBU og Veterinærinstituttets nærmeste nabo på Ås. Hun har siden 2014 arbeidet fulltid som president i Den norske veterinærforening. Hun har hatt flere internasjonale verv, blant annet nå som visepresident i Den europeiske veterinærorganisasjonen. Moseng har lang yrkespraksis som dyrlege og har drevet egen dyreklinikk.

– Styret er veldig fornøyd med at Torill Moseng har takket ja til stillingen som administrerende direktør. Veterinærinstituttet får i henne en meget kompetent direktør med stor forståelse og sterkt engasjement for instituttets samfunnsoppdrag. Vi har tro på at hun vil stå på for å virkeliggjøre målet om god helse for dyr, fisk og mennesker, sier Hanne Blåfjelldal, styreleder for Veterinærinstituttet i pressemeldingen.

Moseng tar over etter Jorun Jarp, som var konstituert administrerende direktør etter Gaute Lenvik. Lenvik ble tidligere i år ny direktør i Norsk Landbrukssamvirke.