Det går frem av en fersk rapport Fiskeridirektoratet har bestilt fra Havforskningsinstituttet (HI).

Kobber brukes til å impregnere oppdrettsnøter, og det er utslipp fra dette som bekymrer forskerne, som har brukt blåskjell for å undersøke effektene av kobber.

Rapporten konkluderer blant annet med at utslippene fra oppdrettsanlegg er i en slik størrelsesorden at forskerne ved HI forventer negative effekter på organismer rundt anleggene, skriver direktoratet i en melding torsdag kveld.

Havforskningsinstituttet opplyser i sin omtale av rapporten at påvirkningen av kobber fra oppdrett for det meste er lokal og pågår i et begrenset geografisk område, men siden lokalitetene brukes over mange år kan påvirkningen være langvarig.

– Da vi sammenlignet blåskjell som var utsatt for kobber med skjell uten påvirkning, fant vi endringer i fordøyelseskjertlene til skjellene som hadde vært nær kobber, uttaler havforsker Bjørn Einar Grøsvik i HIs omtale av rapporten på egen nettside.

Lokaliteter vil bli fulgt opp

Hvor mye kobber som er i bruk i norsk oppdrett i dag, finnes det ikke oppdaterte tall på per nå, opplyser Grøsvik til Intrafish. En rapport fra HI fra viste at ble det registrert 1539 tonn kobber til bruk som grohemmende midler i akvakultur i 2020.

– Vi jobber med oppfølgende studier i laboratorieforsøk for å finne ut hvilke doser og varigheter av kobber som kan gi slike skader som vi har observert på skjellene som vokste på kobberimpregnerte nøter, uttaler Grøsvik.

Fiskeridirektoratet opplyser at de parallelt har jobbet med å få en komplett oversikt over lokaliteter med høye kobberkonsentrasjoner i sedimentet, samt å få en oversikt over lokaliteter hvor det mangler målinger av kobber i sedimentet.

Disse lokalitetene vil bli fulgt opp videre skriver direktoratet i meldingen og opplyser at i første omgang gjøres dette ved å gi pålegg om måling av kobber (etter forhåndsvarsel) på lokaliteter hvor det tidligere ikke er utført slike målinger i sedimentet.

Du kan lese rapporten i sin helhet her.