Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

I høst skal regjeringen bestemme hvilke områder som får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, og hvilke som må kutte. Bakgrunnen er det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for forsvarlig og forutsigbar vekst i laksenæringen.

- Jeg har tidligere varslet at trafikklyssystemet vil få konsekvenser. Senere i år skal vi fargelegge kysten. Hvis noen områder blir røde, så må oppdretterne i dette området redusere produksjonskapasiteten, sier

Forslaget som nå sendes på høring gjelder tekniske regler for hvordan reduksjonen i røde områder skal gjennomføres. Frist for å komme med svar er 29. november.

Du finner høringsnotatet her.

Trafikklyssystemet innebærer at landet er delt inni tretten fargelagte områder. Fargen settes ut fra hvordan lakselusa påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å øke produksjonskapasiteten for laks, eller om den reduseres.

  • Dersom påvirkningen anses å være akseptabel (grønn) kan det åpnes for å vekst.
  • Dersom påvirkningen anses å være moderat (gul) vil kapasiteten være uendret.
  • Om påvirkningen anses å være uakseptabel (rød) vil kapasiteten kunne senkes.

Fargeleggingen av kysten vil skje i slutten av 2019.