– Ved å se på hvilke gener som slås på når laksen infiseres av virus finner vi ut hvilke forsvarsmekanismer laksen bruker mot infeksjon. Vi fant et gen som var spesielt interessant og vi undersøkte hva dette genet kodet for. Det var IFIT5, et essensielt virusforsvarsprotein som er funnet i andre dyr, men aldri før i fisk, sier professor ved Norges fiskerihøgskole Jorunn Jørgensen i en pressemelding.

Jørgensen og forskningsgruppen hennes, for fiskeimmunologi og vaksinologi (Fish Immunology and Vaccinology) ved høyskolen, har funnet ut at laksecellene produserer IFIT5 når de utsettes for viruset SAV.

Fant høy produksjon av proteinet under virusinfeksjon

Ifølge pressemeldingen er dette første gang proteinet er funnet i fisk, men det har tidligere blitt funnet i mennesker og kylling. I disse artene viser det seg at proteinet IFIT5 er viktig i forsvaret mot virus.

Gruppen fant høy produksjon av IFIT5 i laksens organer når den var infisert med virus:

«Det samme skjer når lakseceller som er dyrket i laboratoriet blir infiserte med samme virus eller behandlet med interferoner», heter det i pressemeldingen.

Kommer antageligvis fra tidlig evolusjon

–IFIT5 er vist å være en viktig del av immunforsvaret mot virus i andre dyr og nå har vi funnet dette proteinet i fisk også. Vi kan derfor anta at denne forsvarsmekanismen har utviklet seg tidlig i evolusjonen og blitt beholdt som en del av forsvarsapparatet fordi det er en effektiv «virusbremse» som cellene produserer selv, sier Jørgensen.

Hun legger til at gruppen har upubliserte data som viser at IFIT5-proteinet hemmer formeringen av SAV i infiserte celler:

– Men foreløpig vet vi ikke akkurat hvordan IFIT5 stopper viruset. Dette er spennende og noe vi gjerne vil undersøke nærmere.

Proteinet fungerer som en «brannalarm»

For fisk er det tidlige forsvaret mot virus svært viktig for å unngå sykdom:

«En type molekyler, kalt interferoner, har en nøkkelrolle i forsvaret mot virus og stopper de fleste virussykdommer i tidlig fase av smitten. Når virus infiserer cellene blir interferonene produsert. De hindrer igjen at infeksjonen sprer seg til naboceller», heter det i pressemeldingen.

Arvestoffet til virus som er RNA og DNA fungerer som et faresignal som aktiverer interferonene. Dette stoffer er som en brannalarm som gir organismen beskjed om at virus har kommet inn i kroppen og at noe må gjøres.

«Denne 'alarmen' får cellene til å produsere ulike anti-virusproteiner, en slags 'virusbremse', som kan stoppe videre invasjon av virus i fisken. Interferonene vil sirkulere i kroppen og signalisere til ulike celler at de skal produserer rett medisin som kan hindre viruset i å spre seg», heter det i meldingen.

Les også: