Den nyetablerte gruppen «Aquaculture Dialogue on Sustainable Soy Sourcing from Brazil» møttes nylig i Brasil og har iverksatte tiltak for bedre sporbarhet, åpenhet, leverandørkrav og forhindre avskoging, skriver selskapene i en pressemelding.

– Brasiliansk jordbrukspraksis og avskoging har i det siste fått et kritisk søkelys på seg fra miljøbevisste mennesker over hele verden. Denne bekymringen kan få betydning for havbruket da fôr ofte inneholder soyaprodukter fra Brasil. Selv om fiskefôr bruker en svært liten del av soya sammenlignet med verdens dyrefôrproduksjon, har fiskefôrprodusentene etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide for å forbedre verdikjeden for laks, men som også skal ta noen praktiske tiltak som går lenger enn det tradisjonelle ansvaret, skriver de i meldingen.

«Aquaculture Dialogue on Sustainable Soy Sourcing from Brazil» består av fôrselskapene Skretting, Cargill Aqua Nutrition, Biomar og Mowi, sammen med sertifiseringsorganisasjonen ProTerra og de brasilianske produsentene av soyaproteinkonsentrat (SPC) Caramaru, Imcopa og CJ Selecta.

Nytt system for sporbarhet

Etter det første dialogmøtet, har ProTerra jobbet sammen med Caramaru, Imcopa og CJ Selecta for å inkludere informasjon om sporbarhet og for å gjøre den brasilianske verdikjeden mer transparent.

Hver soyalast som leveres til fôrprodusentene, vil inneholde informasjon om hvilke brasilianske kommuner og delstater soyaen er blitt dyrket i. Caramaru, Imcopa og CJ Selecta har nå også en semi-automatisert sporingsevne for nærmere å bestemme innkjøpsdetaljene for leveransene.

Det Google-drevne satellittsystemet AgroTools er ryggraden i sporbarhetssystemet, og databasen utsteder sertifikater for hver gård som er en del av ProTerra-programmet.

Det er også mulig å hente ut detaljert informasjon om eventuell avskoging og andre ulovlige aktiviteter.

Menneskerettigheter

En utfordring for europeiske laksefôrprodusenter har vært å kunne bevise at våre leverandører av SPC sikrer at menneskerettigheter, arbeiderlover og miljøreguleringer blir fulgt opp hos alle lokale bønder som leverer soya til dem.

– Med bruk av det nye systemet kan vi både være sikre på at Caramaru, Imcopa og CJ Selecta gårder og leverandører oppfyller forskrifter knyttet til disse utfordringene, også de gårdene som er utenfor ProTerra-sertifiseringsordningen, skriver selskapene.

Avskoging

Med disse endringene på plass har laksefôrprodusenter sammen med ProTerra etablert langsiktige og bærekraftige innkjøps- og leverandørvedtekter som forbyr kjøp og bruk av soyaprodukter fra områder som er ulovlig avskoget.

– Tropisk avskoging blir ansett for å være et av de alvorligste globale miljøproblemene i vår tid. Derfor har lakseoppdrettere i Nord-Europa i årevis bare kjøpt sertifisert avskogingsfri soya fra Brasil. Men dialoggruppen uttaler at den vil ønske velkommen initiativ mot avskoging som går lenger og utenfor selve forsyningskjeden til laksefôret, skriver selskapene.