Oppdrettsselskapet meldte 24. september om rømming fra lokaliteten Hallvardøy i Lødingen kommune i Nordland, går det fram av en melding fra Fiskeridirektoratet. I forbindelse med inspeksjon etter uvær observerte ansatte på anlegget et hull i en not på 1,5x1,5 meter, kommer det fram av direktoratets melding.

Fisken i den aktuelle merden er om lag 1,6 kg i snitt, og selskapet driver gjenfangst i området. Det er så langt gjenfanget 19 laks.

Fiskeridirektoratet var mandag på inspeksjon på lokaliteten.